Հետվերադարձ

Սննդի անվտանգության կանոններից ելնելով  գնված մթերքը ետ չի ընդունվում։

Պատվերների չեղարկման կանոններ ՝

1․ Պատվիրատուն իրավունք ունի չեղարկելու պատվերը 30 րոպեյվա ընթացքում և պահանջել իր կողմից  օնլայն վճարված գումարը։

ա) Եթե պատվիրատուն վճարումը կատարել է օնլայն և հրաժարվում է պատվերից առաքման ընքացքում կամ առաքման պահին , ապա նրան վերադարձվում է գումարը գանձելով առաքման սակագինը ՝  500 ՀՀ դրամ ։

բ)  Եթե պատվիրատուն պատվիրելիս ընտրել է կանխիկ վճարման եղանակը , ապա պատվերից առաքման պահին հրաժարվելու դեպքում պարտավոր է վճարելու առաքման համար նախատեսված սակագինը կանխիկ ՝  500 ՀՀ դրամ ։։

2․ Պատվիրատուն իրավունք ունի պատվերից հրաժարվելու առանց որևէ պատասխանատվության հետևյալ դեպքերում։

ա) Եթե մատակարարվել են անօրակ կամ ժամկետանց ապրանքներ։

Բ) Ապրանքները մատակարարվել են սահմանված ժամկետների էականորեն խաղտումներով։

Մաղթում ենք հաճելի գնումներ ։

 

 

Ավելացել է զամբյուղում