Առաքման Պայմաններ

ա)Առաքումը իրականացվում է միայն Երևան քաղաքում։   

բ) Առաքումը իրականացվում է պատվիրատուի նշած հասցեով և նրա կողմից ընտրված ժամային գոտիներին համապատասխան։

գ) Առաքման ծառայության արժեքը կազմում է 0 ՀՀ դրամ ողջ Երևան քաղաքի տարածքում ։

 

 

Ավելացել է զամբյուղում